Psühholoogia

Henry Gleitman, James Gross, Daniel Reisberg
Koostöös kirjastusega Hermes, 1024 lk, kõvakaaneline/2015/2018

49,50

Laost otsas

Paljude inimeste pikaajalise ja pingelise töö tulemusena on valminud eestikeelne tõlge ühest maailmas enim kastutatavast psühholoogiaõpikust. Tegemist on selle klassikalise teose kaheksanda, täiendatud väljaandega, mis on juba iseenesest kõnekas fakt Henry Gleitmani õpiku kvaliteedist. Selle toel on haridust antud mitmele põlvkonnale psühholoogidele kõikjal, kus õppetöö toimub inglise keeles. Nüüd on see tähelepanuväärne tekst valmis, et hakata elama oma elu eestikeelsete lugejate ja õppijate käes.

Gleitmani õpiku tugevuseks tuleb pidada:

  • teadusliku lähenemise ja ladusa loetavuse suurepärast ühendamist,
  • olulisemate psühholoogia valdkondade põhjalikku käsitlemist,
  • käsitluse süstemaatilisust tänu eri valdkondi läbivate teemade korduvale kasutamisele ja
  • esitamisele erinevast vaatepunktist lähtudes.

Paljutahulisest ja kirevast psühholoogiast tekib selles raamatus teaduslik ja terviklik ülevaade.

Õpiku tõlkimist on toetanud sihtasutus Archimedes eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmise programmi raames. Kirjastus tänab tõlkijaid suure töö ja vaevanägemise eest, see ei ole olnud lihtne.

Raamatu trükkimist toetab personalivaliku ja –arendamise ettevõte Fontes PMP. Panustades Gleitmani, Grossi ja Reisbergi „Psühholoogia“ väljaandmisse eesti keeles märgib Fontes oma 25 tegevusaastat, ning eelkõige seda, et kõigi nende aastate jooksul on Fontese rakenduspsühholoogia alane töö alati toetunud teadusliku psühholoogia aluspinnale.

Eestikeelses väljaandes on kasutatud originaalipõhiseid jooniseid ja tekst on jäänud samaks, vaid vähesed muudatused ja kohandused on tehtud illustratsioonide osas, valides asenduseks sellised, mis tundusid meie lugejaskonnale paremini sobivat.

Õpiku lõpus on ära toodud erialaste terminite alfabeetiline loend koos seletuste ja inglisekeelsete vastetega. Oleme lisanud ka tekstis esinevate inglisekeelsete terminite nimekirja koos eestikeelsete vastetega, et muuta suuremaks raamatust saadav kasu. Terminite tõlkevastete leidmine on tänamatu töö, mis alati tekitab tuliseid vaidlusi. Terminite puhul on eestikeelse väljaande koostamisel aluseks olnud juba avaldatud tekstid: erinevad eestikeelsed (tõlke)teosed, samuti on kasutatud olemasolevaid õppematerjale. Toimetajad tänavad heade nõuannete eest prof. Jüri Allikut, Aleksander Pulverit ning Endel Talvikut. Oleme ette tänulikud ka tähelepanekute eest võimalike vajakajäämiste kohta terminoloogia vallas, mida on võimalik arvesse võtta ja avaldada e-kanalites ning järgmistes trükkides.

Iga raamat on justkui uks mõnda maailma. Aga nii mahukas teos on nagu hiiglaslik eesruum, kust avanevad uksed paljudesse suundadesse. Ainuüksi viidatud kirjanduse loetelu on üheksakümmend lehekülge pikk. Iga nime taga on uus avastus, võimalus minna sügavamale. See on elav võrgustik, mida teadus koob. Loodame, et eestikeelne „Psühholoogia“ saab meie õppijate ja huviliste seas just selliseks väravaks inimvaimu uurimise juurde ja kaardiks, mis uurijal tihedas võrgus rada leida aitab.