Väike Vanker OÜ hoolib sinu privaatsusest

Väike Vanker OÜ hoolib sinu privaatsusest. Ära kõhkle meiega e-maili teel ühendust võtmast, kui sul tekib küsimusi või probleeme seoses sinu Isikuandmete kasutamisega. Vastame sulle, kui kirjutad aadressile raamatuinfo@gmail.com.

Kasutades Väike Vanker OÜ veebilehti ja teenuseid nõustud, et sinu Isikuandmeid kasutatakse ja töödeldakse käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisidel.

Sisukord

  1. Olulised mõisted
  2. Järgitud andmekaitse põhimõtted
  3. Millised on sinu õigused seoses sinu Isikuandmetega
  4. Milliseid andmeid me sinu kohta kogume
  5. Kuidas me sinu Isikuandmeid kasutame
  6. Kellel veel on ligipääsuõigus sinu Isikuandmetele
  7. Kuidas me kaitseme sinu andmeid
  8. Lapsed
  9. Informatsioon küpsiste kohta
  10. Kontaktandmed

Olulised mõisted

Isikuandmed, ka andmed – mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava isiku kohta.
Töötlemine – igasugune tegevus või tegevuste jada, mille käigus kasutatakse Isikuandmeid või Isikuandmete kogumeid näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.
Andmesubjekt – isik, kelle Isikuandmeid töödeldakse või on töödeldud. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui „sina,“ „sa“ või „klient“.
Laps – alla 16-aasta vanune isik.
Meie/me (kas suure või väikese tähega) – Väike Vanker OÜ

Järgitud andmekaitse põhimõtted

Lubame, et järgime järgnevaid andmekaitse põhimõtteid:

Millised on sinu õigused seoses sinu Isikuandmetega

Andmesubjektil on järgmised õigused:

Milliseid andmeid me sinu kohta kogume

Andmed, mille sa oled meile andnud

See võib olla sinu e-maili aadress, nimi, arve aadress, kodune- või postiaadress jne – peamiselt sedasorti informatsioon, mis on vajalik sulle kauba või teenuse kohale toimetamiseks või veebilehe kasutamise mugavamaks muutmiseks. Me salvestame info, mille sa meile oled saatnud selleks, et lihtsustada või läbi viia teisi tegevusi, mida sa meie lehel teed.

Info, mida me sinu kohta kogume

See on info, mida me salvestame sinu kohta automaatselt näiteks küpsiste (cookies) ja teiste sessioonitööriistade kaasabil. Nt info, mis puudutab sinu ostukorvi, sinu IP aadress, sinu ostuajalugu (kui seda on). Seda infot kasutatakse selleks, et muuta veebilehe kasutamist sinu jaoks mugavamaks. Kui sa kasutad meie teenuseid või sirvid meie veebilehte, siis sinu tegevused või osa neist võidakse salvestada.

Info meie partnerite kohta

Me saame infot oma usaldusväärsetelt partneritelt kui nad kinnitavad, et neil on seadusest tulenev õigus seda informatsiooni meiega jagada. See võib olla info, mida sa oled andnud neile ise või mis nad on seaduslikult ise kogunud. Meie partnerite nimekirja saad näha siin.

Avalik informatsioon

“Me võime koguda sinu kohta ka infot, mis on avalikult saadaval.

Kuidas me sinu Isikuandmeid kasutame

Me kasutame sinu Isikuandmeid selleks, et:

Kasutame sinu Isikuandmeid kooskõlas seadustega ja sinu nõusolekul.
Selleks, et sõlmida leping või täita lepingust tulenevaid kohustusi ja/või esitada sulle arve Töötleme sinu Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Tulenevalt õigustatud huvidest Töötleme sinu Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

*Niikaua kuni sa pole meid teavitanud, eeldame, et meil on õigustatud huvi pakkuda sulle sarnaseid kaupu ja teenuseid, mille vastu sa oled huvi tundnud või mida sa oled meilt senini tellinud või ostnud lähtudes sinu ostu- ja veebilehtede sirvimise ajaloost.

Sinu nõusolekul Töötleme sinu Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Me Töötleme sinu Isikuandmeid ka seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks ja/või seadustest tulenevate võimaluste alusel.
Me kasutame õigust muuta andmed anonüümseteks ja neid seejärel Töödelda ja kasutada.
Me salvestame info, mis puudutab sinule saadetud arveid ja sinu poolt sooritatud makseid ning muu info, mida me sinu kohta kogume nii kaua, kui see on vajalik raamatupidamistegevuste teostamiseks ja teiste seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

Me võime Töödelda sinu Isikuandmeid ka siin on ära toodust teistel eesmärkidel, kuid mis on kooskõlas algse andmete kogumise eesmärkidega.
Sinu Isikuandmeid töödeldes tagame, et:

Me informeerime sind kõigist sinu Isikuandmete edasistest Töötlustest ja nende eesmärkidest.

Kellel veel on ligipääsuõigus sinu Isikuandmetele

Me ei jaga sinu Isikuandmeid kolmandate osapooltega. Teatud juhtudel võimaldame usaldusväärsetel partneritel ligipääsu sinu Isikuandmetele, kui see on vajalik sulle teenuse pakkumiseks või selleks, et parandada meie toodete ja teenuste kvaliteeti.

Me jagame sinu Isikuandmeid järgmiste usaldusväärsete partneritega:

Teeme koostööd vaid nende partneritega, kes on võimelised piisaval määral tagama sinu Isikuandmete kaitstuse.
Kolmandatele osapooltele avaldame sinu Isikuandmed vaid seadusest tulenevatel juhtudel. Muudel juhtudel võime sinu Isikuandmeid avaldada kolmandatele osapooltele vaid sinu nõusolekul või kui nende nõudmiseks on seaduslik alus.

Kuidas me kaitseme sinu andmeid

Anname endast parima, et hoida sinu Isikuandmeid turvalisel viisil. Sinuga suhtlemiseks ja andmete edastamiseks kasutame turvalisi protokolle (nt HTTPS). Kui see on vajalik ja kohane anonümiseerime ja/või pseudonümiseerime sinu Isikuandmed. Jälgime pidevalt oma süsteeme turvariskide ja küberrünnakute vältimiseks.
Isegi kui anname endast parima, ei saa me garanteerida andmete täielikku turvalisust. Seepärast lubame, et teavitame vastavaid ametkondi toimunud rikkumistest. Kui on oht et võivad kahjustada saada sinu õigused või huvid, teavitame sind sellest. Teeme kõik mis mõistlik, et ära hoida andmete turvarikkumisi, aga kui selline rikkumine peaks toimuma, teeme vastavate ametkondadega igakülgset koostööd.
Kui avad meie veebilehel konto, siis hoia oma kasutajanimi ja salasõna saladuses.

Lapsed

Me ei kavatse koguda ja ei kogu teadlikult infot lastelt. Meie teenused ei ole suunatud lastele.

Informatsioon küpsiste kohta

Kasutame küpsiseid* (cookies) ja/või sarnaseid tehnoloogiaid, et analüüsida kasutajate käitumist, hallata veebilehti, salvestada lehtede külastuse ajal toimuvaid tegevusi ja koguda informatsiooni kasutajate kohta. Seda teeme selleks, et muuta veebilehekülje kasutamist sinu jaoks mugavamaks ja vastata paremini sinu vajadustele.
*Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse sinu arvutisse. Küpsised sisaldavad informatsiooni, mida me kasutame, et meie veebileht paremini toimiks. Meie poolt loodud küpsiseid kasutame ainult meie.

Et lehe kasutamismugavust ja meie poolt pakutavate teenuste kvaliteeti parandada, kasutame järgmist liiki küpsiseid:

Rangelt vajalikud küpsised – need küpsised on veebilehe jaoks hädavajalikud, et võimaldada kasutajal ringi liikuda ja kasutada veebilehe funktsioone nagu vormidesse sisestatud teabe mäletamine juhtudel, kui kasutaja liigub lehitsejasessiooni vältel erinevatel lehtedel. Ilma rangelt vajalike küpsisteta ei pruugi teatud veebilehe teenused võimalikud olla ja veebileht ei pruugi hästi toimida. Need küpsised ei kogu mingisugust teavet turunduslikel eesmärkidel või selleks, et jätta meelde, kus sa Internetis käinud oled.

Jõudlusküpsised  – jõudlusküpsised koguvad teavet veebilehe kasutuse kohta ja aitavad meil parandada veebilehe töötamise viisi. Näiteks võivad jõudlusküpsised näidata, mis on kõige sagedamini külastatud lehed, salvestada mis tahes veebilehe külastamisel tekkinud raskused ja näidata, kas veebilehel tehtud reklaam on tõhus või mitte. Jõudlusküpsised ei kogu teavet, mis tuvastavad kasutaja isiku ja kogu nende küpsiste kogutud teave on koondatud ning anonüümne.

Funktsionaalsusküpsised – funktsionaalsusküpsised võimaldavad veebilehel mäletada sinu valikuid ning pakkuda täpsustatud ja personaalsemaid funktsioone. Ühtlasi mäletavad funktsionaalsusküpsised sinu tehtud muudatusi nagu teatud veebilehe kohandamine ja muud taotletud teenused nagu video vaatamine või veebilehel kommenteerimine. Funktsionaalsusküpsised ei jälita sinu tegevusi teistel veebilehtedel.

Analüütikaküpsised – neid küpsiseid kasutatakse selleks, et analüüsida veebilehe ja teenuste kasutamist ja toimimist.

Reklaamiküpsised – reklaamiküpsiseid kasutatakse sinu huvidele vastavate reklaamide edastamiseks või selleks, et piirata nende kordade arvu, kui palju sa sama reklaami veebilehel näed. Need küpsised paigutatakse veebilehele reklaamivõrkude poolt lehe omaniku loal ja nende informatsiooni jagatakse reklaame näitava reklaamivõrguga. Sedalaadi küpsiseid kasutatakse ka selleks, et aidata mõõta reklaamikampaania tõhusust. Neid küpsiseid kasutatakse ka selleks, et jätta meelde, mida oled veebilehel vaadanud.

 Sina saad läbi oma veebilehitseja seadetest kontrollida seda, kuidas küpsiseid kasutatakse. Kuidas seda teha, leiad oma veebilehitseja kasutusjuhendist. Kui lülitad küpsiste kasutamise välja, siis mõned meie lehekülje funktsioonid ja teenused ei toimi.
Sul on võimalik küpsiste kontrollimiseks kasutada ka mõnda kolmanda poole platvorme nagu optout.aboutads.info. Rohkem infot küpsiste ja nende kasutamise kohta leiad inglise keeles lehelt: allaboutcookies.org.

Me kasutame ka analüüsitarkvara Google Analytics, et jälgida ja parandada meie lehekülje külastamist ja külastamiskogemust. Googlil on oma privaatsuspoliitika, mille leiad siit. Kui sa ei soovi Google Analyticsi poolset jälgimist, külasta lehte Google Analytics opt-out page ja lae endale alla vastav tarkvara, mis selle välistab.

Kontaktandmed

Väike Vanker OÜ – www.print.ee/kontakt

Andmekaitse eest vastutav isik:
Tiit Kõnnussaar, tiit@print.ee, +3725018517

Riiklikku järelvalvet teostav institutsioon
Email: info@aki.ee
Phone: +372 6274 135

Muudatused selles privaatsuspoliitikas

Jätame endale õiguse käesolevasse Privaatsuspoliitikasse sisse viia muudatusi. Viimati muudetud 1.juuni 2019.