Kaassõltuvus

Pia Mellody, Andrea Wells Miller, J. Keith Miller

21,80

Raamatu Kaassõltuvus tuum on tähelepanek, et laste väärkohtlemine tekitab neis piinavat häbi-, saamatuse- või üleolekutunnet, mis võib juhtudel, kui see jääb märkamata ja ravimata, põhjustada sellest tekkinud probleemide kandumist täiskasvanuikka, luues võimaluse väärkohtlemise tahtmatuks kordamiseks järgmise põlvkonna kasvatamisel.

Ka kogevad sellised inimesed lapseea häbi- või võimutunnet ikka ja jälle uuesti ning sellest tulenevalt reageerivad olukordadele ebaküpselt ja ebakonstruktiivselt.

Raamatu eesmärk on näidata, kuidas kaassõltuvuse sümptomid täiskasvanute eludes ja suhetes avalduvad ning kuidas need tekitavad probleeme ja isolatsiooni meie suhetes nii iseenda kui teiste inimestega.

Kaassõltlastel on raskusi:

  1. eneseaustuse hoidmisega mõistlikul tasemel;
  2. toimivate piiride seadmisega;
  3. oma isikliku reaalsuse omaksvõtmise ja väljendamisega;
  4. oma vajaduste ja soovide eest hoolitsemisega täiskasvanuelus;
  5. mõõdukuse säilitamisega reaalsuse kogemisel ja väljendamisel.

Raamatu viimases osas antakse põhjalik ülevaade kaassõltuvusest tervenemise protsessist ja tuuakse ära konkreetsed sammud kaassõltuvusest vabanemiseks.
Pia Mellody: “Mulle on oluline teha midagi enamat kui lihtsalt kirjeldada kaassõltuvust ja selle eeldatavat kujunemist lapsepõlves kogetud väärkohtlemise baasil.”


“Kaassõltuvus on keerukas segu tunnetest, uskumustest ja hoiakutest, mille puhul inimene hakkab panustama lähisuhtesse ja partnerisse mammutosa oma energiast – ka seda, mida ta peaks enda heaks kasutama. Samas ootab ta vastutasuks, et partner täidaks ära kõik tema elus olevad tühikud.

Kaassõltuvus on Eestis laialdaselt levinud, suhtesõltlaste enamik on naised.

Pia Mellody raamat “Kaassõltuvus” annab hea ja põhjaliku ülevaate  sõltuvuskäitumise olemusest ja põhjustest – lapsepõlves asetleidnud hülgamiste eri vormidest ning näitab, kuidas lapsena omandatud sõltuvuskäitumine töötab vastu inimese suhetele, edule ja arengule täiskasvanuna.
Raamat aitab oma sõltuvust teadvustada ning näitab teed vabama, õnnelikuma ja täisväärtuslikuma elu poole – nagu me seda kõik väärime.”

Kene Truve,
kaassõltuvuse terapeut

Sulle võib meeldida ka…