Perekonna varjatud seadused. Suhete käsiraamat sünnist surmani.

Tiiu Bolzmann
160lk / pehme kaas/2013

16,35

Iga inimene sünnib perekonda. Perekond aga on süsteem, milles toimivad kindlad seaduspärad – või nagu ütleb perekonstellatsioonide grand old man Bert Hellinger – Armastuse Kord.

Selle korra eitamine või mitte järgimine raiskab meie elujõudu. Just nende seaduste mitte järgimine tekitab väsimust, kibestumist ja haigusi, muudab suhted kaugeteks ja paneb mõne pereliikme käituma irratsionaalselt.

Pikaajalise praktilise kogemusega pereterapeudi ja konstellööri Tiiu Bolzmanni raamat kirjeldabki perekonna varjatud seadusi – igas peres toimivaid jõudusid – ning aitab teadlikumalt leida oma kohta peresüsteemis, taastades nii ühenduse oma elujõuga ning tuues tagasi rõõmu ning lähedased suhted.

Tagakaanelt:

Iga inimene saab oma elu vanematelt. Selle kaudu jääb ta alatiseks oma vanemate ning päritoluperega seotuks. Neid sidemeid ei ole võimalik läbi lõigata.

Ükskõik milline katse seda teha on määratud luhtumisele ning raiskab meie elujõudu. Seetõttu on oma vanemate ja nende elu aktsepteerimine ning oma koha leidmine peres hädavajalik eeldus õnnetunde ja rahu saavutamiseks elus.

Raamatus kirjeldatud armastuse korra seadused aitavad lugejal näha oma peret süsteemina, kirjeldavad selles toimivaid jõudusid ning aitavad teadlikumalt oma kohta selles süsteemis täita, taastades nii ühenduse oma elujõuga.

Autorist

Tiiu Bolzmann (sündinud Lepik) on eesti päritolu Saksamaal sündinud ja nüüd Argentiinas elav pereterapeut, õppejõud ja konstellöör.

Ta on Bert Hellingeri instituudi asutaja Argentiinas. Praegu juhib Tiiu Bolzmann instituudi tööd kogu Ladina-Ameerikas.